Styrelsen och öppet 2017

I mars valdes ny styrelse för föreningen.

Ordförande - Rolf Lahti

Vice ordförande: Margot Sturk

Kassör: Torvald Pääjärvi

Sekreterare: Tage Töyrä

Ledamot: Cecilia Johansson

Ersättare: Maria Tapani

 

Vi planerar för att ha djuren på plats i sex veckor, from sista veckan i juni till första veckan i augusti. Vi kommer att ha ett mellanår då vi renoverar flera av spåntaken samt övre fäbodstugan som drabbats av hussvamp. Dessutom kommer vägen att byggas om vilket vi tror kommer att medföra färre besökare. Allt detta föranleder oss till ett mer begränsat öppethållande jämfört med de senaste åren. Välkomna!

Dela med andra:
  • Mysiga kor...