Förtroendevalda i föreningen

Johtokunta Hanhivittikko Ystävät 2023-04-22

 

Här hittar du styrelsen i Hanhivittikko Vänner - aktuell sedan april 2023

Ordinarie ledamöter

Karolina Önneholm, Ruskola - ordförande i styrelsen

Margot Sturk, Övertorneå - vice ordförande i styrelsen

Kristina Tapani, Poikijärvi - sekreterare i styrelsen

Torvald Pääjärvi, numera Bergvik - kassör i styrelsen

Päivi Ylisirkka, Kuusijärvi, ledamot i styrelsen

Adjungerade ledamöter

Bengt Ove Heikkilä - adjungerad för Haapakylä-Matarengi samf.

Vakant - adjungerad för Övertorneå Naturskyddsförening

Ersättare i styrelsen

Jessica Lindbäck, numera Haparanda - ersättare i styrelsen

Rolf Lahti, numera Haparanda - ersättare i styrelsen

Helena Andersson, Soukolojärvi - ersättare i styrelsen

 

Revisorer: Håkan Sandqvist och Christina Snell-Lumio. Revisorssuppleant: Roland Hedlund

Valberedning: Tage Töyrä (sammankallande),  samt två vakant

Rolf Lahti
Ersättare

xx

Johtokunnan jäseniä

Torvald Pääjärvi
Siekasjärvi / kasööri 

Tage Töyrä
Ruokojärvi /valberedare

Kristina Tapani
Kuivakangas

Varajäsenet

Margot Sturk, Övertorneå

Jessica Lindbäck, Hedenäset

Cecilia johansson, Övertorneå

Jan-Ola Ersson
Representant för personalen /henkilökunnan edustaja

Apujäsen
Bengt Ove Heikkilä /apujäsen Haapakylä-Matarengi samfällighetistä
NN / apujäsen Övertorneå Naturskyddsförening

Revisorer
Leif Nybom och Christina Snell-Lumio. Revisorssuppleant: Håkan Sandqvist.

Valberedning
Arne Honkamaa (sammankallande) Linda Modig och Emma Björnfot