Förtroendevalda i föreningen

Johtokunta Hanhivittikko Ystävät 2017-03-01

Rolf Lahti
Puhheenjohtaja

Jonas Pålsson Armasjärvi
Sekreteerari

Johtokunnan jäseniä

Torvald Pääjärvi
Siekasjärvi / kasööri 

Tage Töyrä
Ruokojärvi /varapuhheenjohtaja

Kristina Tapani
Kuivakangas

Varajäsenet

Margot Sturk, Övertorneå

Jessica Lindbäck, Hedenäset

Cecilia johansson, Övertorneå

Jan-Ola Ersson
Representant för personalen /henkilökunnan edustaja

Apujäsen
Bengt Ove Heikkilä /apujäsen Haapakylä-Matarengi samfällighetistä
NN / apujäsen Övertorneå Naturskyddsförening

Revisorer
Leif Nybom och Christina Snell-Lumio. Revisorssuppleant: Håkan Sandqvist.

Valberedning
Arne Honkamaa (sammankallande) Linda Modig och Emma Björnfot