Förtroendevalda i föreningen

Johtokunta Hanhivittikko Ystävät 2024-04-04

 

Här hittar du styrelsen i Hanhivittikko Vänner - aktuell sedan april 2024

Ordinarie ledamöter

Karolina Önneholm, Ruskola - ordförande i styrelsen

Margot Sturk, Övertorneå - vice ordförande i styrelsen

Kristina Tapani, Poikijärvi - sekreterare i styrelsen

Torvald Pääjärvi, numera Bergvik - kassör i styrelsen

Päivi Ylisirkka, Kuusijärvi - ledamot i styrelsen

Mia Hedman, ledamot i styrelsen

Adjungerade ledamöter

Bengt Ove Heikkilä - adjungerad för Haapakylä-Matarengi samf.

Vakant - adjungerad för Övertorneå Naturskyddsförening

Ersättare i styrelsen

Katarina Sunnari - ersättare i styrelsen

Rolf Lahti, numera Haparanda - ersättare i styrelsen

Helena Andersson, Soukolojärvi - ersättare i styrelsen

Mikael Sundström - ersättare i styrelsen

 

Revisorer: Håkan Sandqvist och Christina Snell-Lumio. Revisorssuppleant: Roland Hedlund

Valberedning: Tage Töyrä (sammankallande),  samt två vakant

Rolf Lahti
Ersättare

xx

Johtokunnan jäseniä

Torvald Pääjärvi
Siekasjärvi / kasööri 

Tage Töyrä
Ruokojärvi /valberedare

Kristina Tapani
Kuivakangas

Varajäsenet

 

 

 

Jan-Ola Ersson
Representant för personalen /henkilökunnan edustaja