Mie halvaan jäseneksi!

Sinun tuki oon tärkeä!

Vuosimakso oon 120 kr, 200 kruunua perheeltä ja 500 kronor organisasjuunilta. Jäsenennä voit olla varma siittä ette sinun tuki käytethään meän kulttuuri- ja luononperintheen hyväksi! Jäsenmakso maksethaan meän pankkisiirthoon (bankgiro) 5934-7633

Kirjota nimi ja osote ja mielelhään kans sinun e-postiosote. Eli käy meilä ja maksa suohraan Hanhivittikolla. Ota yhtheys Tage Töyrän kans jos sulla oon kysymyksiä jäsenyyestä, 070 553 27 22 eli e-posti: tagehjalmar(at)glocalnet.net

Ditt medlemsskap och stöd är mycket viktigt för oss! Vi är beroende av medlemsavgifter och ideella insatser / volontärer för att driva vår Levande Fäbodverksamhet.

Hanhivittikko Vänner är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden.

Hanhivittikko Vänners ändamål är att utveckla, sköta och driva Levande Fäbod. Syftet med verksamheten är att sprida kännedom om och känsla för Hanhivittikko fäbod, levandegöra denna del av det tornedalska kulturarvet, förmedla upplevelser och kunskaper om gångna tiders fäbodkultur samt om reservatets specifika natur- och kulturvärden.