Meän yhtheistyöpaartnerit

Yhessä meän partneritten kans met tarjoama transferin, asumisen, ruan ja aktiviteettiä. Ota yhtheys meän kokkouskoordinaattorhiin Rolf Lahti ko halvaat keskustella maholisuuksia; info@hanhivittikko.se eli 070 640 98 47, eli saatatta ottaa yhtheyen meän partneritten kans ja kertoa teän toivomuksista.

Ota kans yhtheys meihin jos sinun yritys eli järjestö halvaa alkaa meän yhtheistyöpartneriksi.