Mie halvaan volontääriksi!

Voishaan sitä tehhä jotaki järkevää omasta semestistä? Ala Volontääriksi kulttuurireservaatila Hanhivittikon kenttä! Asu ja tehe työtä yhelä Norrbottenin arvokhaimista kentistä.

Ota yhtheys meän kans ja kerro kuka sie olet, koska sie halvaat tulla, kerro sinun kokemuksista samankaltasesta toiminasta ja muustaki joka oon tärkeää tietää sinusta. Sinun hakemus oon tervetullu!

Volontäärinä sie saat auttaa kentän joka päiväsessä työssä, hoitaa elläimiä ja luonto- ja kulttuurimiljöötä. Met emmä saata tarjota sulle mithään rahalista korvausta, mutta sie saat asua yhessä meän kenttätuvista. Garanteerattu "kerran elämässä elämys". Standartti oon kenttä 1950-luvula. Se tarkottaa ulkohyysikän ja ette sie haet veen kaivosta. Ruan sie otat matkhaan itte ja laitat sen ulkona eli avo-piisissä. Sähköä ei ole, eikä jääkaappia ja Internettiä ei toelakhaan ole. Maitokellarissa saattaa säilyttää kylmiä tavaroita lyhemän ajan. Jos sulla ei ole biiliä, saat apua hantlauksen kans. Vähhiinthään viikon sie hääyt olla meilä ja met saatama korkeinthaan ottaa vasthaan kaks volontääriä (piiain useampia jos assuu samassa huohneessa) joka tuphaan jossa oon yksinkertanen möpleeraus ja avo-piisi.