Ryhmäohjelmia

Opastus kaikile ryhmile

Tet kuljetta ophaan kans ja näettä kasvit, elläimet ja rakenukset. Meän pätevät kenttä­emänät ja -isänät tekevät Hanhivittikon luonto- ja kulttuurihistuurian teile eläväksi. Met anpassaama opastuksen teän ryhmäle ja tehemä parhaan sen etheen ette teän toivomukset eri teemoista eli muusta totheuttuvat .

Huippuna teän elämyksele tet saatatta nauttia maukhaan lihakeiton ja ilmavan sokkerikakon ja jua mustaa, valkealla keitettyä, keittokahvia.

Puukkaa opastukset osotheesta info@hanhivittikko.se eli soita kenttätelefoohniin 076 10 44 770 eli meän kokkouskoordinaattorille Rolf Lahti 070 640 98 47

Kokkouksia, elämyksiä ja aktiviteettiä

Inspireeraava ja kreatiivinen miljöö oon tulos 1800-luvun yrittäjyyestä. Muutama punti näki maholisuuen saa enämpi laitumia ja rakentamalla Hanhivittikon kentän net saatoit käyttää tätä resyrsiä. Täälä kohtaamiset ja yhessäolo ihmisitten kans tullee olheen erityinen, tapahtu se sitte kynttilänvalossa maalaismaisen kokkouspöyän eli präiskyvän valkean ympärillä eli sausaunan mystiikassa.

Älä epäröitte, kääny meän puohleen ko oon kyse näistä; ryhmäkokkous, kenttäkonfferensi, konfferensiaktiviteetti, asiakhaan kohtaaminen, team-koulutus, kick-off ja muustaki. Yhtheistyössä meän yhtheistyöpartneritten kans met oornaama kokohnaisratkasun; kuljetukset, asuminen ja ruoka.

Ota yhtheys meän kokkouskoordinaattorhiin Rolf Lahti ko halvaat keskustella maholisuuksista; info@hanhivittikko.se eli 070 640 98 47

 

Länkkiä meän uuistetuile tuoteplaavile pdf-muo´ossa

Elämyspaikka Hanhivittikko - ennen kaikkia opastettuja käyntiä, kahvi ja ruoka eli ilman niitä

Kokkouspaikka Hanhivittikko - ko tet tarttetta pittää työryhmäkokkouksen, kohata asiakhaan, pittää ohjausryhmäkokkouksen

Aktiviteettipaikka Hanhivittikko - makupaloja meän muista ryhmäaktiviteetistä

Kostnad för guidning
Guidning SEK 90 per/person
Kaffe med fika SEK 40 per/person
Kaffe med smörgås SEK 60 per/person
Mat, kaka till kaffet SEK 170 per/person

- makupaloja meän aktiviteetistä

Observera! Minsta grupp 12 personer

Kouluile - vain opastettuja
Matarengin koulut, lukihhoon/gymnaasihaan saakka SEK 0/grupp
Muut koulut SEK 500/ grupp

Sopiva ryhmänkoko oon 25 henkeä/opas.