Hanhivittikko vänner

Hanhivittikko Vänner är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden.

Hanhivittikko Vänners ändamål är att utveckla, sköta och driva Levande Fäbod på Kulturreservatet Hanhivittikko fäbod.

Syftet med verksamheten är att sprida kännedom om och känsla för Hanhivittikko fäbod, levandegöra denna del av det tornedalska kulturarvet, förmedla upplevelser och kunskaper om gångna tiders fäbodkultur samt om reservatets specifika natur- och kulturvärden. En viktig uppgift i arbetet med att vårda och värna detta, är att involvera den unga generationen i Hanhivittikko fäbod.

Personer och organisationer som vill verka för föreningens mål är välkomna som medlemmar.  Du kan stödja oss genom att betala in din medlemsavgift på vårt bankgiro 5934-7633.

Skriv ditt namn och din adress och gärna även din e-postadress. Eller så kommer du och hälsar på och betalar avgiften direkt på Hanhivittikko.
Kontakta oss om du har några frågor om ditt medlemskap:
Tel: 070-306 99 12
E-post: info@hanhivittikko.se

Du kan även betala ditt medlemsskap med Swish: 123 540 05 51