Kulturreservatet Hanhivittikkos fäbod

Välbevarade miljöer som Hanhivittikko fäbod är mycket sällsynta i Norrbotten - därför har fäboden utnämnts till kulturreservat. Målet med reservatet är att hålla miljön levande, så att kommande generationer kan få upplevelser och kunskap om gångna tiders fäbodtraditioner. Därför underhålls byggnaderna och  därför hävdas ängsmarken återigen; i slutet av sommaren är det slåtter på fäbodvallen. Om gräset inte slås eller betas kommer ängen att växa igen och alla blommor försvinna