Kultur och natur

100 år som fäbod

Hanhivittikko fäbod anlades på 1860-talet och brukades fram till sommaren 1965. Till fäboden avstyckades en nära 35 hektar stor allmänning, som ägdes gemensamt av byarna Haapakylä och Matarengi - dagens Övertorneå. Husen på fäboden ägdes av olika familjer. På en karta från 1875 kan man se 11 byggnader - idag finns 8 bevarade, varav en är återuppbyggd. Ursprungligen fanns det fyra fäbodstugor på Hanhivittikko: Anttis, Lanttos, Mörtbergs och Torneús/Mörtbergs. Idag återstår bara husgrunderna efter Anttis och Lanttos, men övriga byggnader är bevarade och restaurerade.