Jag vill bli medlem

Bli medlem redan idag genom att betala in lämplig summa på vårt bankgiro 5934-7633 eller Swish 123 540 05 51. Skriv ned ditt namn och adress, gärna även e-post, när du gör din inbetalning.

Årsagifterna är 120 kr för enskild medlem, 200 kronor för familj och 500 kronor för organisation / företag men du får gärna betala in en högre summa.

Ditt medlemsskap och stöd är mycket viktigt för oss! Vi är beroende av medlemsavgifter och ideella insatser / volontärer för att driva vår Levande Fäbodverksamhet.

Rolf Lahti ansvarar för medlemsregistret, kontakta honom om du har några frågor angående ditt medlemskap; 070 640 98 47  eller e-post: info@hanhivittikko.se

Hanhivittikko Vänner är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden.

Hanhivittikko Vänners ändamål är att utveckla, sköta och driva Levande Fäbod. Syftet med verksamheten är att sprida kännedom om och känsla för Hanhivittikko fäbod, levandegöra denna del av det tornedalska kulturarvet, förmedla upplevelser och kunskaper om gångna tiders fäbodkultur samt om reservatets specifika natur- och kulturvärden.