Jag vill bli medlem

Bli medlem redan idag genom att betala in lämplig summa på vårt bankgiro 5934-7633. Skriv ned ditt namn och adress, gärna även e-post,  när du gör din inbetalning. Eller kom till Hanhivittikko, träffa oss och erlägg din avgift kontant.

Årsagifterna är 120 kr för enskild medlem, 200 kronor för familj och 500 kronor för organisation / företag men du får gärna betala in en högre summa.

Ditt medlemsskap och stöd är mycket viktigt för oss! Vi är beroende av medlemsavgifter och ideella insatser / volontärer för att driva vår Levande Fäbodverksamhet.

Tage Töyrä ansvarar för medlemsregistret, kontakta honom om du har några frågor angående ditt medlemskap; 070 553 27 22  eller e-post: tagehjalmar(at)glocalnet.net

Hanhivittikko Vänner är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden.

Hanhivittikko Vänners ändamål är att utveckla, sköta och driva Levande Fäbod. Syftet med verksamheten är att sprida kännedom om och känsla för Hanhivittikko fäbod, levandegöra denna del av det tornedalska kulturarvet, förmedla upplevelser och kunskaper om gångna tiders fäbodkultur samt om reservatets specifika natur- och kulturvärden.