Hägrande betesmarker

Avfärden till fäboden skedde enligt tradition på Salomonsdagen 8 juni. När korna lämnade ladugården efter den långa vintern var de ofta svaga; fodret hade varit magert under vintern. Fäbodarna anlades för betets skull; då inägorna hemma vid gården inte räckte till flyttade man korna till utägorna. I Tornedalen anlades de första fäbodarna vid mitten av 1800-talet; i Övertorneå socken känner man till 18 fäbodar. Korna betade fritt i skogen om dagarna, till fäboden kom de då det var dags för kvällsmjölkning. På sensommaren kunde det bli fråga om nattmjölkning - korna hade svårt att slita sig från de begärliga svamparna