Andra världskriget - under beredskapskriget

Beredskapstiden
Under andra världskriget, 1939-1945, som ofta kallades beredskapstiden, stod Sverige neutralt. Gränsen i Tornedalen bevakades av inkallade militärer från hela landet. Ett tusental av dessa bodde i de cirka 70 baracker som fanns i området runt Hanhinvittikko.

Evakueringen
En för Tornedalen dramatisk händelse inträffade när finska Lappland evakuerades. Under september och oktober 1944 transporterades cirka 50 000 människor och 25 000 kor och hästar över Torne älv. De tyska trupperna som retirerade brände allt som kunde underlätta för de framryckande finska  trupp-erna. Som i alla krig fick civilbefolkningen lida. Alla tillgängliga resurser sattes in och även barackerna runt Hanhinvittikko fungerade under en kort tid som flyktingläger. Många evakuerade kunde redan samma höst återvända, medan andra slussades in i norra Sverige för ett mer permanent boende över vintern.