Vykort från Hanhivittikko

Vi har 8 motiv som vi säljer på fäboden. Du kan även beställa dem här via vår hemsida.

Enklast beställer du genom att sända oss ett mail eller ringa och berätta vad du vill köpa, ditt namn och adress. Därefter betalar du in kostnaden inklusive frakt till vårt bankgiro 5934-7633, ange vad inbetalningen gäller. Därefter sänder vi dem till dig.

Ett kort kostar 10 kronor, 6 kort 50 kronor + plus porto. Porto blir 11 kronor upp till 18 kort, 22 kr 19 - 48 kort, 33 kronor 49 - 100 kort.

Här nedan ser du korten numrerade, använd dessa nummer när du beställer.

Nr 1: Barnen matar lammen

Nr 2: Blåa serien

Nr 3: Gröna serien

Nr 4: Gula serien

Nr 5: Smörbollar och smörblommor

Nr 6: Blåklockeängen

Nr 7: Humlans paradis

Nr 8: Vinter på Hanhivittikko