Unik historia

Hanhivittikko är en av få bevarade fäbodar i Tornedalen - de typiska byggnaderna finns ännu kvar. På fäboden anar man gränslandets historia; tornedalsk byggnadskultur blandas med finsk. När grannbyarna på andra sidan Torneälven brann under andra världskriget evakuerades många finländare till Hanhivittikko. Stora mängder hö transporterades hit från Syd-, och Mellansverige och främmande växter  följde med; backnejlika och fyrkantig johannesört gror än idag på fäbodvallen