Förtroendevalda i föreningen

Här hittar du styrelsen i Hanhivittikko Vänner - aktuell sedan mars 2020

Rolf Lahti
Ordförande

Tage Töyrä
Ruokojärvi/Vice ordförande

Kristina Tapani
Ledamot

Torvald Pääjärvi
fd Siekasjärvi/kassör

Jonas Pålsson Armasjärvi
Sekreterare

Jan-Ola Ersson
Ruokojärvi/ repr. för personalen

Adjungerade ledamöter

Bengt Ove Heikkilä - adjungerad för Haapakylä-Matarengi samf.

Vakant - adjungerad för Övertorneå Naturskyddsförening

Ersättare i styrelsen

Jessica Lindbäck - ersättare i styrelsen

Cecilia Johansson - ersättare i styrelsen

Margot Sturk, Övertorneå - ersättare i styrelsen

 

Revisorer: Leif Nybom och Christina Snell-Lumio. Revisorssuppleant: Håkan Sandqvist.

Valberedning: Arne Honkamaa (sammankallande), Linda Modig samt Emma Björnfot