Projekt vita kon

Projekt Den Vita Kons Rike på Hanhivittikko Fäbod

Projektet bedrevs 28 maj 2009 till 31 december 2010. Projektet finansierades via projektstöd från Jordbruksverket (EU-medel), Arbetsförmedlingen och Övertorneå kommun. Samarbetspartners var Hotell Tornedalia och Svanstein Gård.

Syfte

Syfte med projektet var att Hanhivittikko skulle öka sin självfinansieringsgrad genom att utveckla nya kommersiellt gångbara produkter, årstidsanpassade, i samverkan med lokala turistföretag. Genom projektet skulle Hanhivittikko på ett bättre sätt integreras till det lokala turistiska utbudet i Övertorneå så att tillgängligheten till kulturreservatet förbättras och det lokala turistiska utbudet utökas med en värdefull kulturturistisk attraktion. Efter avslutad projektperiod skulle Hanhivittikko och samarbetspartners ha ökat omsättningen och förbättrat lönsamheten. Därigenom skulle projektet ha bidragit till att åtminstone säkra befintliga arbetstillfällen.

Parallellt skulle även Hanhivittikko att stärka sin profil som bärare av ett kulturarv samtidigt som fler kultur- och fritidsaktiviteter tillförs på ett lokalt och regionalt plan.

Visionen

Att Kulturreservatet Hanhivittikko fäbod blir ett självklart besöksmål för kultur- och naturintresserade. Alla åldersgrupper, kvinnor och män ska, oavsett kulturell och nationell bakgrund finna att ett besök här blir en mycket minnesvärd upplevelse.

Resultat

Syftet med att öka självfinansieringsgraden samt ökat omsättningen både för Hanhivittikko och våra samarbetspartners är inte uppfyllt mer än marginellt. Det tar helt enkelt tid att implementera nya produkter och i vår ursprungliga ansökan skulle vi även arbetet med projektet under 2011 vilket med säkerhet betytt att självfinansieringsgraden hade ökat. Vi hade helt enkelt behövt ett år till.

Vad gäller turistiskt utbud och tillgänglighet anser vi att målet är uppfyllt då vi nu förutom att vara ett kostnadsfritt besöksmål nu även har kommersiellt gångbara och paketerade produkter som även kan säljas av våra samarbetspartners. Potentiella kunder når oss direkt via webbportalen Heart of Lapland alternativt via vår webbplats där utbud och prissättning framgår klart, dessutom på 4 språk. Vi har kvalitetssäkrat utbudet genom att vi utfört aktiviteter med verkliga grupper samt inköpt material, utrustning och iordningställt ändamålsenliga lokaler och utrymmen.

Vi har marknadsfört Hanhivittikko med kulturförtecken och de grupper som besöker oss är framförallt intresserade av denna bit. Vi anser att vi uppfyllt målet vad gäller att stärka vår profil som kulturbärare.