Vänner, samarbetspartners, finansiärer och sponsorer

Guest House Tornedalen
Guest House Tornedalen är för de små grupperna/familjerna med höga krav på äkta och genuina upplevelser

Övertorneå Naturskyddsförening
Övertorneå Naturskyddsförening har överlåtit skötseln till oss och hjälpt oss komma igång.

Övertorneå kommun
Övertorneå kommun är delfinansiärer av verksamheten

Länsstyrelsen i Norrbotten
Länsstyrelsen i Norrbotten är delfinansiärer av verksamheten

Sveaskog
Sveaskog sponsrar virke till bland annat vår gärdesgård som uppfördes 2008 och 2009.